Vi önskar en riktigt härlig sommar!

Läs mer...

av Sofia Lundgren
för 2 veckor sedan

Intressant inför sommaren i Europa

av Sofia Lundgren

https://aviationweek.com/air-transport/airlines-lessors/outlook-european-air-traffic-congestion-not-bright

för 2 månader sedan
Läs mer

Flygsäkerhetsseminarie 2024

av Kenneth Simonsson

Glöm inte anmäla er till årets Flygsäkerhetsseminarie 21-22 mars. Seminariet hålls på Scandic Infra City, Upplands Väsby. SATCA står för mat och eventuellt boende. Länk till anmälan nedan.

för 5 månader sedan
Läs mer

Nya inloggningar

av SATCA Webmaster

Den nya sidan använder e-postadress för att logga in, istället för användarnamn. Använd samma e-postadress som för den gamla sidan för att logga in. För att skapa ett lösenord, klicka på "Logga in" och sedan "Glömt lösenord'.

för 1 år sedan
Läs mer

Om oss

Våra medlemmar arbetar hos alla Air Navigation Service Providers i Sverige och inom alla tjänstegrenar, dvs torn, inflygningskontroll och områdeskontroll. Vi har också medlemmar på Transportstyrelsen, Högkvarteret och på flygtrafikledningsskolan Entry Point North.

SATCAS syfte är:

 • Att verka för en hög flygsäkerhetsnivå genom utbildning och informationsspridning till alla våra medlemmar hos alla ANSP.
 • Att främja medlemmarnas yrkesskicklighet och kåranda.
 • Att verka för samarbete mellan nationella och internationella flygtrafiktjänstoperatörer, organisationer och myndigheter.
 • Att aktivt tillvarata medlemmarnas intressen.
 • Att aktivt bidra till en förbättring av medlemmars arbetsförhållanden

Varför vara medlem i SATCA?

 • Du är med och stöder flygsäkerhetsarbetet.
 • Du blir medlem i IFATCA.
 • Du får tillgång till nättidningarna Flygledaren och nättidningen The Controller (från IFATCA).
 • Du håller dig uppdaterad på vad som händer i branschen genom tillgång till SATCA's hemsida och Facebook-sida.
 • Du kan delta vid föreningens årsmöte under trevliga former med möjlighet att träffa kollegor från hela landet.
 • Du har möjlighet att få stöd från föreningen om du efter en händelse blir kallad till utredning.
 • SATCA har fonderade medel som framförallt är avsedda för medlemmar som behöver juridisk hjälp efter händelse i samband med sin yrkesutövning.
 • Du kan vara med och påverka yrkets fortsatta utveckling och framtida regler.
 • Du får tillgång till SATCAs stora kontaktnät som sträcker sig över hela världen.

Ansök om medlemsskap

Laddar...

Kontakta oss

Skicka ett mail till satca@satca.com eller fyll i kontaktformuläret nedan!

Laddar...

Styrelsen

SATCAs styrelse består av elva ledamöter.

I Styrelsen år 2024 sitter följande:

 • Sofia Lundgren, Ordförande
 • Axel Leonhardt, Sekreterare
 • Kenneth Simonsson, Kassör och medlemsansvarig
 • Christoffer Edman, Ordförande Flygsäkerhetsgruppen
 • Caroline Nilsson, Ordförande Yrkespolitiska gruppen
 • Sara Lindhult, Ordförande IFATCA-gruppens
 • Anton Bothin, Suppleant

Samt

 • Olof Schäfer, Sammankallande sektion Nord
 • Sarah Lundahl, Sammankallande sektion Ost
 • Fredrik Olsson, Sammankallande sektion Väst
 • Olivia Berg, Sammankallande sektion Syd

Föreningens ordförande är föreningens yttersta representant och även ansvarig utgivare för föreningens tidning. Ordföranden leder styrelsens arbete och styrelsemötena samt representerar föreningen vid internationella möten mm.

Föreningens sekreterare ansvarar för föreningens dokument och handlingar. Sekreteraren bistår även övriga styrelsemedlemmar i deras arbete.

Kassören sköter föreningens ekonomi och bokföring.

Flygsäkerhetsgruppens ordförande ansvarar för frågor rörande teknik, regler och metoder. Flygsäkerhetsgruppen representerar SATCA i Svensk Pilotförenings Flygsäkerhetskommitté, FSK. Flygsäkerhetsgruppens ordförande representerar föreningen vid internationella möten.

Yrkespolitiska gruppens ordförande ansvarar för föreningens arbete gällande juridiska frågor, human factors-frågor, arbetsmiljö och anställningsvillkor. Yrkespolitiska gruppen samarbetar med fackförbundet ST. Yrkespolitiska gruppens ordförande representerar föreningen vid internationella möten.

IFATCA-gruppens ordförande har huvudansvaret för föreningens internationella kontakter, representerar föreningen vid internationella möten och sammanställer rapporter inför och efter dessa möten.

Styrelsens suppleant stöttar styrelsen i dess arbete där det behövs och är suppleant med rösträtt vid styrelsemöten.

Sammankallande för sektionerna ost/väst/syd/nord ansvarar för arbetet i respektive sektion. De sju första ledamöterna väljs av årsmötet och de fyra sammankallande av respektive sektion, på årsmötet.