SATCA är en yrkesförening för alla flygledare i Sverige och har c:a 750 medlemmar.

Våra medlemmar arbetar hos alla Air Navigation Service Providers i Sverige och inom alla tjänstegrenar, dvs torn, inflygningskontroll och områdeskontroll. Vi har också medlemmar på Transportstyrelsen, Högkvarteret och på flygtrafikledningsskolan Entry Point North.

SATCAS syfte är:

Varför vara medlem i SATCA?

Ansök om att bli medlem

Avgiften på 60kr/månad kommer att dras antingen från lönen månadsvis eller via autogiro kvartalsvis beroende på arbetsgivare.
Separat blankett för detta kommer att skickas till dig om så behövs.

Om du är elev så är avgiften 100kr och gäller för hela elevperioden.
Ditt medlemskap börjar gälla från det att pengarna inkommit på bankgiro 5598-9511

Som stödmedlem får man flygledaren utskickad till sin hemadress och annan information till sin privata mail om man vill det.
Stödmedlemskapet kostar 125kr/år och första året bjuder vi på

Formulär för utskrift: Ordinarie medlem Stödmedlem

Skicka oss ett mail via satca@satca.com

SATCAs styrelse består av elva ledamöter.

Samt

De sju första ledamöterna väljs av årsmötet och de fyra sammankallande av respektive sektion, på årsmötet.